Pożyczki bez zabezpieczeń

Pożyczki bez zabezpieczenia są najlepsze jeśli potrzebujesz pilnie gotówki. Możesz ubiegać się o pożyczkę u naszych wybranych partnerów:

Co oznacza pożyczka bez zabezpieczeń

Pożyczki bez zabezpieczeń są bardzo popularne, bo jak sama nazwa wskazuje, nie jest wymagane zabezpieczenie majątkowe pożyczki. Nie musisz być właścicielem nieruchomości lub mieć własny pojazd, aby wziąć pożyczkę bez zabezpieczenia. Pożyczka może zawierać się między 100, a 10000 złotych, a wniosek może być złożony przez internet np. u proponowanych partnerów internetowych. Wniosek rozpatrywany jest z reguły w ciągu kilku minut, a pieniądze lokowane są na koncie następnego dnia.

Czytaj dalej

Pożyczki krótkoterminowe bez zabezpieczeń

Pożyczki bez zabezpieczeń majątkowych mogą być zaciągane na dowolne cele . Nie ma pytań w trakcie procesu pożyczkowego, a Ty decydujesz, czy pragniesz wydać pieniądze na wakacje, zakup nowego telefonu komórkowego itp. Może to być również spowodowane niespodziewanie wysokim rachunkiem za energię, który musi zostać uregulowany natychmiast. Pożyczki bez zabezpieczeń są zazwyczaj bardzo elastyczne i można zdecydować, na jaki okres spłaty zostaną one zaciągane. Wybór okresu spłaty jest wielki, od 1 dnia do nawet 90 tygodni, można również go przedłużyć za dodatkową opłatą. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości spłaty, przy czym z reguły dłuższe okresy spłaty mają wyższy koszt pożyczki. Mimo nagłej potrzeby, należy ocenić własne możliwości i dostosować odpowiednią ofertę do własnych potrzeb.

Usiądź wygodnie i pozwól, aby pożyczka sama do Ciebie przyszła

Dla osób, które cenią sobie wygodę i oszczędność czasu, internetowa pożyczka wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Przy takiej pożyczce bez zabezpieczeń, złożenie podania może trwać do 5 minut, po czym praktycznie oczekuje się tylko na decyzję i pieniądze. Zazwyczaj decyzja jest podejmowana szybciej przy mniejszych kwotach, jednak nie trwa to dłużej niż 15 minut dla kwot do 3000 złotych. Przy sumach zawierających się w granicach 5000 – 10000 złotych decyzja może być podejmowana nawet jeden dzień. Decyzja przesyłana jest z reguły wiadomością SMS, po czym pieniądze, w zależności od banku pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy mogą być przelane od 1 godziny do kilku dni. Po otrzymaniu wiadomości tekstowej należy zaakceptować udzieloną pożyczkę i zapoznać się ponownie z warunkami umowy, gdyż możliwość szybkiego ubiegania się o pożyczkę może nieść ryzyko podejmowania zbyt pochopnych decyzji. Pożyczka wymaga po pierwsze, określenia kwoty pożyczki i okresu spłaty. Nie wymagane jest natomiast zabezpieczenie majątkowe, powód ubiegania się o pożyczkę, co pozwala na dyskrecję i swobodę pożyczkobiorcy. Jest to jedna z zalet pożyczek internetowych, o których można przeczytać więcej w poniższych akapitach. Zalecane jest przeczytanie całego tekstu, co pozwoli na lepsze zrozumienie i zobrazowanie tematu pobierania pożyczek bez zabezpieczeń majątkowych.

Pożyczyć pieniądze bez zabezpieczenia

Powszechnie wiadomo, że wiele kredytów, które mogą być uzyskane w bankach i instytucjach finansowych, prawie zawsze wymagają, aby kredytobiorca był właścicielem czegoś, co może być uznane za gwarancję spłaty, zastaw. Jeśli on lub ona ostatecznie nie okaże się wiarygodnym kredytobiorcą i nie będzie w stanie spłacić kredytu, rzeczy wzięte w zastaw zostaną zawłaszczone. Pożyczki bez zabezpieczenia stanowią kontrast w stosunku do kredytów z zabezpieczeniem. Aby wziąć pożyczkę, nie jest potrzebne posiadanie własnego pojazdu lub nieruchomości. Nie wymagane jest również poręczenie osób trzecich. Dlatego też wygodnym rozwiązaniem wydaje się pożyczka pieniędzy bez ryzyka pozbycia się innych rzeczy, które posiadają znaczną wartość.
Pożyczki bez zabezpieczeń zwykle kojarzą się z prywatnymi klientami, coraz częściej jednak dotyczą przedsiębiorstw, mniejszych firm, które pragną przywrócić płynność finansową lub zainwestować pieniądze w określony obszar. Dlatego też bardzo korzystne z punktu widzenia pożyczkobiorcy, wydają się pożyczki bez zabezpieczeń majątkowych. Zobowiązanie zaciągane jest w dyskretnej i poufnej atmosferze a różnorodne oferty pozwalają na elastyczność wyboru. Wydaje się to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe? Pożyczkodawca z reguły otrzymuje swoje pieniądze, plus nadwyżkę. Pożyczkobiorca musi jednak spełniać określone wymagania, aby daną pożyczkę otrzymać, firmy więc zabezpieczają się w pewien sposób i wybierają wiarygodnych klientów. O najczęstszych wymaganiach można przeczytać w ostatnim akapicie.

Przeznacz pożyczki na dowolny cel

Dużą zaletą pożyczek bez zabezpieczeń jest możliwość przeznaczenia ich na dowolny cel według osobistych preferencji. Z reguły nie koliduje to z polityką pożyczkodawców. Nie są wymagane bowiem deklaracje i rozliczenia, na co uzyskane pieniądze zostały wydane. W przypadku banków, powód powinien być przedstawiony kredytodawcy i jest on uwzględniany w procesie decyzyjnym i wysokości udzielanej kwoty. Istotną różnicą jest wysokość pożyczki. Przy kredytach zabezpieczonych, kwota ta jest znacznie wyższa, niż przy krótkoterminowych pożyczkach.
Przykładem to obrazującym jest rynek samochodowy. Chcąc kupić samochód możemy wziąć pożyczkę bez zabezpieczeń, lub w banku z zabezpieczeniami. W przypadku banków, wymagane jest wskazanie konkretnego celu, na co pozyskane pieniądze powinny zostać przeznaczone, a wydatki są rozliczane w zależności od zawartej umowy. Wzięty kredyt powinien pokrywać w całości wydatki na zakup pojazdu. Inaczej jest w sytuacji umowy o pożyczkę bez pokrycia. Pieniądze mogą być wydane na dowolny cel, w zależności od potrzeb i zmienionych preferencji. Nie musi to być samochód, może być zakupiony mniejszy model i reszta pieniędzy może zostać wydana na dowolny cel. Pożyczkodawca jedynie gwarantuje pieniądze, które mogą być wydane według indywidualnych preferencji, w celu satysfakcji klienta.

Elastyczność wysokości pożyczki i okresu spłaty

Wysokość pożyczki oraz okres spłaty są jednymi z ważniejszych cech zobowiązania. Wysokość pożyczki określa kwotę pieniędzy, jakie zostaną przelane na konto pożyczkobiorcy. Pożyczki bez zabezpieczeń majątkowych mogą zawierać się w zakresie od 100 złotych do 10 000 złotych, zależnie od wybranego pożyczkodawcy i oferty, jaką przedstawia na swojej stronie internetowej. Prezentowany zakres jest szeroki i pozwala na elastyczne dopasowanie odpowiedniej kwoty do preferencji. Ważne jest również przeanalizowanie całkowitego kosztu pożyczki, w którym zawierają się elementy takie jak: ubezpieczenie, stopa oprocentowania, koszt udzielenia pożyczki itp. Są one przedstawione na poszczególnych stronach pożyczkodawcy, przy czym koszt pożyczki może być uzależniony również od innych czynników jak np. promocje, czy obecność w programie lojalnościowym. Również okres spłaty – czasu, w jakim pożyczka powinna zostać uregulowana, jest elastyczny. Może on wynosić od 1 dnia do 30 dla pożyczek SMS lub np. do 90 tygodni w systemie ratalnym dla kredytów konsumenckich. Istnieje więc możliwość spłaty szybkiej, lub rozłożonej w czasie, jak również przedłużenie okresu spłaty za dodatkową opłatą. Zależy to oczywiście od pożyczkobiorcy na jaki okres wybierze pożyczkę oraz od sytuacji w jakiej się znajduje.
Przy dłuższych okresów spłaty, koszt pożyczki wzrasta, co jest naturalne przy zaciąganiu zobowiązań finansowych. Najczęściej nie jest jednak możliwa natychmiastowa spłata, dlatego też system ratalny wydaje się dobrym rozwiązaniem dla osób z problemami finansowymi. Jak widać, swoboda w dopasowaniu pożyczki do własnych potrzeb jest duża.

Składanie wniosku przez internet jest łatwe i przyjemne

Proces ubiegania się o pożyczkę jest bardzo prosty i nieskomplikowany. Jest to jeden z powodów, dla którego pożyczki internetowe są popularne: nie są skomplikowane i łatwe do znalezienia. Nie musisz powiem wychodzić z domu, a posiadać jedynie połączenie internetowe i komputer, lub inne urządzenie pozwalające na obsługę stron internetowych.
Większość procesu odbywa się za pośrednictwem stron internetowych pożyczkodawców, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje. Złożenie wniosku składa się z trzech etapów. W pierwszym należy wybrać kwotę i okres spłaty, jak również wypełnić wniosek i jeśli jest to wymagane, zarejestrować się na stronie internetowej. Trwa to nie dłużej niż 5 minut, a dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku to dane osobowe, osobistego konta bankowego oraz numer telefonu komórkowego, bądź stacjonarnego. Następnie po zweryfikowaniu danych, decyzja zostaje wysłana najczęściej w postaci wiadomości tekstowej SMS. Kolejnym etapem jest akceptacja warunków umowy oraz pożyczki. Pieniądze mogą pojawić się na koncie do jednej godziny, w zależności jednak od kwoty i banku, w jakim posiada konto pożyczkodawca i pożyczkobiorca przelew może trwać do 2dni roboczych. Przedstawiony powyżej proces przyznania pożyczki potwierdza, jak wygodne i proste jest to rozwiązanie nawet bez konieczności dawania cennych przedmiotów pod zastaw.

Ogólne wymagania, które muszą spełniać pożyczkobiorcy

Przy pożyczkach, które nie wymagają zaświadczeń majątkowych, oczekiwane jest spełnienie określonych wymagań przez pożyczkobiorcę, aby dana pożyczka została udzielona. Zwiększa to bezpieczeństwo pokrycia pożyczki dla pożyczkodawców. Niemniej jednak wymagania mogą się różnić w zależności od wybranego pożyczkodawcy, polityki firmy i innych czynników. Poniżej zostaną przedstawione jedne z najczęściej występujących ograniczeń:
1.Ograniczenie wiekowe – zwykle pożyczki mogą być zaciągane przez osoby pełnoletnie, jednak wiele firm oczekuje, aby wiek pożyczkobiorcy wynosił co najmniej 21 lat. Zwiększa to wiarygodność i odpowiedzialność klienta za zaciągnięte zobowiązania. Wiele instytucji podaje górną granicę wiekową na wysokości ok. 65 – 75 lat.
2.Obywatelstwo polskie – pożyczkobiorca musi posiadać obywatelstwo polskie i być zameldowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niektórzy pożyczkodawcy wymagają również numeru PESEL.
3.Kolejnym wymogiem stawianym przez instytucje jest potwierdzenie stałych dochodów. W przypadku, gdy pożyczki są bez zabezpieczenia, wymagane jest przynajmniej potwierdzenie zatrudnienia i otrzymywania stałego dochodu. Wpływa to na decyzję i wiarygodność.
4.Wiele firm sprawdza, czy pożyczkobiorca nie widnieje w rejestrach BIG-u na listach dłużników. W Polsce istnieją trzy instytucje zajmujące się rejestrem dłużników: KRD, BIG InfoMonitor oraz ERIF. Istnieje również Biuro Informacji Kredytowej, które rejestruje pozytywną oraz negatywną historię kredytową. W przypadku posiadaniu pozytywnych opinii z poprzednio otrzymanych pożyczek, pożyczkodawca jest bardziej skłonny do udzielenia pożyczki. W wielu jednak przypadkach rejestry są sprawdzane, ponieważ tego wymaga prawo, jednak nie są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji pożyczkowej. Nie dla wszystkich ważna jest historia pożyczek, jeśli inne, bardziej istotne parametry są spełnione.

Najlepsza pożyczka to ta, która jest dopasowana do indywidualnych potrzeb

Jedną z zalet internetowych pożyczek bez zabezpieczeń jest indywidualne dostosowanie pożyczki do potrzeb klienta oraz brak zaświadczeń o jego celowości. Ludzie mają różne potrzeby i preferencje pożyczek. Ważne jest, aby na samym początku określić swoje potrzeby i możliwości. Od tego zależy, czy pożyczka będzie pomocna, czy tylko spowoduje kolejne problemy i zadłużenia. Jeśli nie wiesz gdzie zacząć, zacznij od własnej osoby. Odpowiedz na pytanie, czy naprawdę potrzebujesz pożyczki, jeśli tak to na jaką kwotę i w jakim okresie wystąpi możliwość jej spłaty. Pamiętaj, że im dłuższy okres spłaty, tym wyższe opłaty. Następnie zastanów się, którą ofertę wybrać. Na naszej stronie internetowej oferty zostały przedstawione w tabeli, w celu łatwiejszego wyboru najlepszego rozwiązania.

Pożyczki bez zabezpieczeń majątkowych mogą być uważane za niebezpieczne, jednak obecnie są stawiane na tym samym poziomie, co kredyty bankowe. Z niewywiązywania się z umów przez pożyczkodawcę lub pożyczkobiorcę nie zwalnia rodzaj udzielanych pożyczek. Prawo pozostaje niezmiennie. Należy pamiętać, że internetowe pożyczki są konkurencją dla sektora bankowego, który był monopolistą przez wiele lat w zakresie pożyczek i kredytów. Jeśli spojrzy się na sytuację sprzed kilku lat prawie w każdej dziedzinie wprowadzony został komputer, telefon komórkowy i sieć internetowa, jako źródło komunikacji i załatwiania spraw.

Przekonaj się sam - możliwości są nieograniczone!

Pragniemy wspomnieć, że każdy z pożyczkodawców, przedstawiany na tej stronie internetowej jest sprawdzany i prezentowane są jedynie te firmy, które są godne zaufania w odniesieniu do ogólnych wymagań względem dobrego pożyczkodawcy. Pożyczki internetowe przebiegają zgodnie z prawem w odniesieniu do aktów prawnych, czy zachowania ochrony danych osobowych. Ten rodzaj kredytów nie jest mniej bezpieczny, niż te, udzielane w banku. Podejście do klienta i każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeśli istnieje taka potrzeba, możliwa jest konsultacja telefoniczna z doradcą, jak również za pomocą wiadomości elektronicznych.

Po przeczytaniu tego dość długiego tekstu mamy nadzieję, że udzieliliśmy odpowiedzi na większość pytań o pożyczki bez zabezpieczenia. Tego rodzaju pożyczki mogą pomóc pożyczkobiorcy na różne sposoby w realizacji marzeń lub ratowaniu domowego budżetu. W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na internetowe pożyczki bez zabezpieczeń. Jeśli istnieje taka potrzeba, nie pozostaje nic innego jak przekonać się samemu i cieszyć się z otrzymanej oferty.

Pożyczkodawca Informacje Kwota Okres Wymagania

Co się stanie, jeśli nie spłacę pożyczki na czas?

Jest to oczywiście bardzo ważne, aby przestrzegać terminów płatności. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, w której pożyczkobiorca nie wywiązał się lub nie wywiązuje się z umowy, istotne jest, aby niezwłocznie skontaktować się z udzielającym pożyczkę i opracować plan rozwiązujący problem. Konsekwencją nie spłacania pożyczki może być nałożenie kary pieniężnej takiej jak np. opłata za zwłokę, odsetki. Sprawa może również trafić do sądu, gdzie koszty sądowe mogą przerosnąć wielkość pobranej pożyczki. Pożyczkobiorca może zostać także wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, co znacznie utrudni zaciąganie pożyczek lub kredytów w przyszłości i wpłynie negatywnie na zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Należy zatem czytać uważnie dokumenty kredytowe i umowy pożyczki przed podpisaniem, a po podpisaniu zwrócić je pożyczkodawcy.

Pożyczaj pieniądze mądrze.

Luk  

Najbardziej poszukiwana pożyczka zeszłego tygodnia

Najlepsza pożyczka zeszłego tygodnia wg użytkowników: