Polityka

FairBanker używa plików cookies, które umożliwiają gromadzenie istotnych informacji dotyczących użytkowników serwisu w celu optymalizacji serwisu i jego zawartości. Dotyczy to również plików cookies używanych przez strony trzecie.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są one używane?

Cookie to plik tekstowy zapisywany na Twoim komputerze, smartfonie i tym podobnych urządzeniach, który ma za zadanie rozpoznanie urządzenia, zapamiętanie Twoich ustawień, sporządzanie statystyk i dostosowywanie reklam specjalnie dla Twoich potrzeb.

Pliki cookies nie mogą zawierać szkodliwego kodu, np. wirusów; są one stosowane wyłącznie jako narzędzia umożliwiające optymalizację.

Gromadzenie informacji dotyczących liczby użytkowników i ruchu w serwisie umożliwia jego funkcjonowanie, ułatwia korzystanie z niego i – co równie istotne – pozwala na dostosowanie treści marketingowych do jego użytkowników.

Pliki cookies stron trzecich używane przez FairBanker

  • Google Analytics
  • Facebook

Jak usunąć pliki cookies

Jeżeli nie życzysz sobie, by dotyczące Ciebie dane były gromadzone, w dowolnym momencie możesz usunąć swoje pliki cookies i zaprzestać korzystania z serwisu.

Prosimy jednak pamiętać o tym, że usunięcie lub zablokowanie plików cookies spowoduje, że wyświetlane reklamy nie będą dostosowane do Ciebie, będą się pojawiać częściej, a Twoje korzystanie z Internetu będzie się wiązało z niepotrzebnymi utrudnieniami. Ponadto może się zdarzyć, że serwis nie będzie działał optymalnie i możesz mieć problem z dostępem do niektórych treści.

Polityka prywatności

Pod pojęciem danych osobowych rozumie się wszelkiego rodzaju informacje, które w określonym zakresie mogą wskazać na Ciebie. Kiedy korzystasz z usług serwisu FairBanker, gromadzimy i przetwarzamy pewne informacje. Ma to miejsce np. podczas normalnego korzystania z serwisu i w przypadku subskrypcji naszego biuletynu.

FairBanker przetwarza następujące dotyczące Twojej osoby informacje:

  • Adres IP

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane do identyfikacji Twojej osoby jako użytkownika i do wyświetlania reklam, które najprawdopodobniej Cię zainteresują.

Informacje są ponadto używane w celu optymalizacji naszych usług i zawartości naszego serwisu.

Ochrona Twojej prywatności

Serwis FairBanker wdrożył oczywiście techniczne i organizacyjne środki, które mają za zadanie zapewnienie, że Twoje dane nie zostaną – przypadkowo lub niezgodnie z prawem – usunięte, upublicznione lub utracone oraz że nie zostaną one ujawnione osobom trzecim, wykorzystane w niewłaściwy sposób i że nie będą przetwarzane w żaden inny, niezgodny z prawem sposób.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres dozwolony w świetle obowiązujących przepisów. Usuwamy dane w momencie, gdy nie są one już niezbędne. Okres przechowywania danych jest uzależniony od ich rodzaju i powodu, dla którego są one przechowywane. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie określić ogólnego terminu, po upływie którego dane są usuwane.

Udostępnianie informacji

Dane dotyczące Twojego korzystania z serwisu, dotyczące tego, jakie reklamy otrzymujesz i ew. na które z nich klikasz, dane dotyczące lokalizacji geograficznej, płci, grupy wiekowej i in. są udostępniane stronom trzecim na tyle, na ile są one znane. Informacje dotyczące tego, o jakich stronach trzecich jest tutaj mowa, można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „Cookies” powyżej. Tego rodzaju informacje są używane do dopasowywania reklam do użytkowników.

Ponadto korzystamy z usług szeregu stron trzecich w zakresie przechowywania i przetwarzania danych. Strony trzecie przetwarzają przedmiotowe dane wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą stosować ich do swoich celów.

Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, e-mail i in. mogą być udostępniane wyłącznie, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Korzystamy wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających dane w UE lub w innych krajach, które mogą zagwarantować dostateczną ochronę Twoich danych.

Twoje prawa

  • Masz prawo do uzyskania informacji nt. tego jakie dotyczące Twojej osoby dane są przetwarzane przez serwis FairBanker.
  • W dowolnym momencie możesz zgłosić sprzeciw wobec korzystania z przedmiotowych danych.
  • Możesz również cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Twojej osoby są niepoprawne, masz prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Jeżeli chcesz złożyć zażalenie na przetwarzanie danych przez serwis FairBanker, możesz również skontaktować się z Głównym Urzędem ds. Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe FairBanker:

Nordic Compare ApS Fyllestedvej 20 5464 Brenderup Fyn Denmark CVR/VAT: DK40798366
mailservice@fairbanker.com

Copyright © 2023 FairBanker - All Rights Reserved Nordic Compare ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup Fyn - Denmark - CVR/VAT: DK40798366