Pożyczki

Jak pobierać pożyczki i oszczędzać pieniądze w wypadku, gdy koszty narastają?

Czytaj dalej

Zarządzanie domowym budżetem jest sprawą indywidualną i metody jego kontroli są różne. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wydatki są wyższe od dochodu, a sytuacja finansowa wymaga podjęcia dodatkowych kroków w celu wyjścia z krytycznej sytuacji i narastającego zadłużenia. Nie można jednak całkowicie przewidzieć i zabezpieczyć się przed niektórymi wydatkami, jak naprawa samochodu, czy artykułów gospodarstwa domowego. Zdarzają się nieuwzględnione w planach okresowe kwoty do zapłaty, takie jak dodatkowe opłaty, czy zaległe podatki. Dodatkowo pojawia się problem, kiedy wszystkie wydatki wystąpią w tym samym czasie, co może być sporym zaskoczeniem dla planowanego budżetu. Poprzez zaciągnięcie pożyczki, możliwe jest rozłożenie zadłużenia w czasie. Można również spojrzeć na pożyczkę z innej strony. Nieraz oprocentowanie kredytu może być wyższe niż pożyczka krótkoterminowa. Zaciągając więc pożyczkę o niższej stopie procentowej pozwoli na spłatę raty niższym kosztem.

Pożyczkodawca Informacje Kwota Okres Wymagania

Co się stanie, jeśli nie spłacę pożyczki na czas?

Jest to oczywiście bardzo ważne, aby przestrzegać terminów płatności. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, w której pożyczkobiorca nie wywiązał się lub nie wywiązuje się z umowy, istotne jest, aby niezwłocznie skontaktować się z udzielającym pożyczkę i opracować plan rozwiązujący problem. Konsekwencją nie spłacania pożyczki może być nałożenie kary pieniężnej takiej jak np. opłata za zwłokę, odsetki. Sprawa może również trafić do sądu, gdzie koszty sądowe mogą przerosnąć wielkość pobranej pożyczki. Pożyczkobiorca może zostać także wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, co znacznie utrudni zaciąganie pożyczek lub kredytów w przyszłości i wpłynie negatywnie na zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Należy zatem czytać uważnie dokumenty kredytowe i umowy pożyczki przed podpisaniem, a po podpisaniu zwrócić je pożyczkodawcy.

Pożyczaj pieniądze mądrze.

Luk  

Najbardziej poszukiwana pożyczka zeszłego tygodnia

Najlepsza pożyczka zeszłego tygodnia wg użytkowników: