AXO Finans
10 000 - 600 000 kr. Maks kreditt
1 - 20 år Løpetid
Refinansier lån og kredittgjeld
Vår tjeneste er gratis
Du får svar innen kort tid
Søk nå Les mer
annonse

Eks: Effektiv rente 13.7%, 100 000 kr. o/5 år, Kostnad 35 858 kr. Totalt: 135 858 kr. Max. eff. rente: 24.54%.

Bli bedre til å investere

Hvis du ikke er fornøyd med rentene du får, når pengene dine står i banken, så kan det være lurt å investere pengene et annet sted og få en høyere avkastning. Du kan i praksis investere pengene dine i alt. De vanligste formene for investering er i aksjer, obligasjoner, og til desl valuta og eiendom. Du kan variere investeringene dine i forhold til risikoprofilen din, og på den måten dele risikoen opp ved å investere i forskjellige selskaper eller forskjellige områder. Hvis en investering skulle gå dårlig, så vil du alltid ha flere investering andre steder, og du vil kunne fortsette med et økonomisk overskudd. Du kan også investere pengene dine på mer uvanlige områder, som for eksempel dyre klokker, kjent kunst eller god vin. Det kan gi et stort overskudd, men det kan også feile. Kalkulert risiko på investeringer Risikoen du tar, når du investerer, skal alltid kunne måle seg med utbyttet du kan få gjennom en investering. Du skal derfor ha tenkt deg om, og helst regnet litt på hva som kan skje i beste og verste tilfelle. Du bør også ha en plan for når du vil trekke deg, du kan sette en tidsbegrensning, eller du kan trekke deg når du har tjent et bestemt beløp. Det er også lurt å bestemme seg for hvor mye av den initiale investeringen som kan gå tapt, før du trekker deg igjen. Historisk sett, så kan du finne aksjer hvor verdien har blitt fordoblet over et par år, og som bare fortsetter å vokse, men hvis man har investert huset eller en del av pensjonsoppsparingen, så bør man naturligvis unngå å miste for mye. Når det er sakt, så er det fortsatt en del risiko som man ikke kan regne seg frem til. Det er den typen risiko som man kaller ”usystematisk risiko”, og det innebærer faktorer som man ikke kan kalkulere. En usystematisk risiko kan for eksempel være naturkatastrofer, terrorangrep, eller negativ omtale i media, og det er faktorer som en virksomhet ikke helt kan beskytte seg mot. Et godt eksempel på en usystematisk risiko er angrepet på World Trade Center 11. September 2001, og hvordan det påvirket verdensøkonomien. Et annet eksempel er finanskrisen, som nå er på vei vekk igjen, hvor mange virksomheter ble påvirket selv om de ikke direkte hadde noen kontroll over det. Tidshorisontens er viktig for investeringene dine Tidshorisonten er viktig når du skal velge hvor du vil investere pengene dine. Hvis du investerer pensjonsoppsparingen din, så har du som regel en lang tidshorisont, og du kan derfor investere på områder med en høyere risiko (men du behøver ikke). Hvis du på den andre siden skal bruke pengene du investerer om 2 år, så kan det være lurt å låse pengene på en høyrentekonto. Lykke til med investeringene dine. Husk at viten er en viktig faktor, så sett deg godt inn i markedet eller området du vil investere i.
Copyright © 2023 FairBanker - All Rights Reserved Nordic Compare ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup Fyn - Denmark - CVR/VAT: DK40798366