De fleste mennesker kender nok godt til forbrugslånet, måske i højeste grad forbrugslånet som vi kender det i banken. Men der er efterhånden mange online låneudbydere som tilbyder forbrugslån over nettet. Et forbrugslån er et lån du kan tage når du står og kunne bruge nogle penge, måske uden noget helt bestemt formål. Det typiske ved mange andre lån som man tager i banker er, at pengene allerede er bestemt til at gå til et bestemt formål på forhånd. Dette er ikke tilfældet ved online forbrugslån, da du har friheden til at bruge pengene på præcis det du vil, også uden det er forudbestemt. Du kan altså bruge pengene fra et forbrugslån på alt fra rejser, til tøj, til bil. Låneudbyderen er ikke interesseret i hvad du ønsker at bruge pengene på og det spiller derved ikke en rolle for om du kan tage lånet. Forbrugslånet er forbundet med en stor frihed.

 

Ideen om hvad renten på online forbrugslån har for mange mennesker, været at renterne er tårnhøje. Dette er ikke tilfældet. Online forbrugslån er i stærk konkurrence hvilket i høj grad er en fordel for dig som forbruger. Når du tager et lån er en lav rente helt klart attraktivt, da det er prisen du kommer til at betale for lånet. Forbrugslån strækker dig imellem 3000-300.000 kr. Det er derfor vigtigt at du forinden får styr på hvad du har brug for. Størrelsen på dit lån har jo en betydning for hvor lang tid det tager at afbetale og det er derfor vigtigt, at du overvejer dine behov. Ved at gøre dette sikrer du dig at du i sidste ende har taget det rette valg. Generelt er kravene for online lån utroligt lave og krav som de fleste mennesker kan overholde. Overvej dog lige kravene inden du beslutter dig for et lån, da det er surt at finde det rigtige men du ikke overholder kravene.