Regeringen har sammen med Enhedslisten vedtaget finansloven for 2012. Mange af elementerne i aftalen er forhandlet med et bredt flertal henover midten. Hele 10 aftaler er besluttet henover midten deriblandt aftaler vedrørende udlændinge og flygtninge samt effektivisering af det danske politi. På forskellige områder (bl.a. renovering af almene boliger) fremrykkes der og sættes gang i investeringer for cirka 11 milliarder kr. i 2012 og yderligere 8 mia. kr. i 2013.

Finansloven 2012. Få overblik over finansloven 2012 - 2013

Det primære aspekt, i den nyligt indgåede aftale, er en kick-start af den stagnerede danske økonomi. Regeringen med Helle Thorning i spidsen er ofte blevet kritiseret for at være for rød og ikke gøre nok for at fremme erhvervslivets interesser og sikre gode betingelser for iværksætteri. Der skal økonomisk vækst til i samfundsøkonomien, for at Danmark til stadighed kan sikre en høj grad af velfærd, hvilket regeringen forsøger på, blandt andet via nedenstående initiativ.

Forkortet dagpengeperiode og forbedret mulighed for uddannelse

Dagpengeperioden er blevet forkortet, hvilket har medført store protester fra mennesker, der bliver berørt. Det har skabt stor debat i Danmark hvor personer som "dovne Robert", der har været på kontanthjælp i over 10 år, er blevet fremhævet som arketyper på arbejdsløse. Aftalen om en kortere dagpengeperiode træder i kraft ved årsskiftet. Foruden en besparelse på overførselsindkomsterne, bør det også skabe et større incitament for arbejdsløse og arbejdsduelige mennesker til at finde et reelt arbejde, hvilket bl.a. giver flere skattepenge i statskassen.

Aftalen giver også mulighed for opkvalificering af de arbejdsløses kompetencer eller støtte til tilegnelse af helt nye færdigheder. Dette hjælper de grupper og individer i samfundet, der ikke har fået taget en uddannelse, og måske ikke er så motiverede til at få et ufaglært arbejde. Dette punkt falder fint i tråd med målsætningen for Danmark, der i takt med globaliseringen, bliver nødt til at fokusere på de områder, hvor indbyggerne er konkurrencedygtige. Det drejer sig blandt andet om områder, hvor kreativitet, viden og innovation er vigtige egenskaber og kontinuerlige fokusområder.

Du kan læse mere om finansloven på Finansministeriets hjemmeside.